Animasyon Dünyası

3D animasyon ve grafiklerin önemi gün geçtikçe artıyor. İlerleyen teknoloji ve ihtiyaçlar zaman içersinde görselliğin daha ön plana çıkmasına sebep oldu. Özellikle sinema sektörünün son yıllarda yoğun bir şekilde bilgisayar grafik ve animasyonlarına yer vermesi, bilgisayar oyunları ve eğlence sektörünün eskiye oranla dev adımlarla büyümesi dikkatlerin 3D programlarına çevrilmesine sebep oldu. Özellikle kullandığımız bilgisayar sistemlerindeki performans artışı ve görsel alandaki gelişmelerle 3D programları kendilerini daha da geliştirme şansına sahip oldu.

Önceleri sadece 3D Studio programının liderlik ettiği Intel PC pazarına daha sonraları sektörün önünün açık olması ve artan ihtiyaçlarla; Amiga platformundan Imagine, Real3D, Caligari, LightWave3D, Reflections, Pixel3D, Interchange vb.; Macintosh platformundan InfiniD, Electric Image, Formz, Ray Dream Studio, Macromodel vb.; SGI sistemlerinden SoftImage ve pek yakında Alias Wavefront Intel PC’lere geçti ya da geçecek. Intel tabanında geliştirilen bazı 3D programları da bunlara eklenince Intel PC’ler 3D programları açısından en zengin platform olmanın zevkini çıkarıyorlar.

Biz bu yazımızla öncelikle 3D animasyonların kullanıldığı alanları, daha sonra bir animasyonun oluşturulmasındaki aşamaları ve bu aşamalarda karşımıza çıkabilecek terim ve kavramları inceleyeceğiz.

3D Animasyonların Kullanım Alanları
Bilgisayar animasyonları artık o kadar yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı ki, hayatımızın hemen hemen her alanında bilgisayar animasyonlarına rastlamamız mümkün. Bu bölümde bilgisayar animasyonlarının yoğun olarak kullanıldığı alanlardan kısaca bahsetmeye çalışacağız.

Arkeoloji: Bilgisayar animasyonunun kullanıldığı alanlardan birisidir. Arkeolojide bilgisayarın kullanımı ile eski çağlardan günümüze kadar ulaşan birçok anıt, şehir vb. çok kolay bir şekilde yeniden canlandırılabilinmekte; bu işlemler yapılırken arkeolojik bulgulara hiçbir zarar gelmemektedir. Bunun yanında; yeniden inşa edilecek arkeolojik bölgelerde, yine bilgisayar animasyonları sayesinde yapılması gereken çalışmalar, önceden kolaylıkla izlenebilmektedir.

Bilimsel canlandırma: Bilgisayarlar tarafından hazırlanan grafik ve canlandırmalar, bilimin hemen hemen her dalında yararlanılan vazgeçilmez öğelerdir. Jeoloji, astronomi, denizbilimi, yüksek atom fiziği vb. birçok bilim dalı bilgisayar animasyonları sayesinde daha anlaşılabilir hale getirilebilmektedir.

Eğlence: Sanırım bu konuda, sadece günümüzde oynadığımız bilgisayar oyunlarına bakmamız yeterli olacaktır. Her oyunda, oyunun tanıtımı amacıyla yapılmış animasyonları ve oyunun içerisinde yüzlerce animasyon da bulmanız mümkün.

Eğitim: Eğitimin daha zevkli ve daha çekici hale getirilmesi için birçok araştırma yapılmaktadır. Bu konuda kullanılan en etkileyici uygulamalardan birisi yine bilgisayar animasyonlarıdır. Bilgisayar animasyonları sayesinde çocukların hem kavrama kabiliyetleri artırılmakta hem de bu animasyonların onların ilgisini çekecek tarzda hazırlanmasıyla konuya ilgileri daha kolay toparlanmaktadır.

Forensics: Son yıllarda yaygın olarak kullanılan bu yöntem, birçok kaza ve benzeri olayda, olayın canlandırılmasını sağlayarak, suçluların tespitine yardımcı olmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen forensic animasyonlarda; meselâ, bir trafik kazasının meydana geldiği sırada, tüm veriler kazadan sonra suçlunun tespiti amacıyla canlandırılmaktadır. Bu canlandırılma sırasında ister kazanın olduğu yerin belli bir açısından, ister kazayı yapan ya da maruz kalan diğer araçlar açısından, olayın meydana gelmesi izlenebilinir.

Kimya: Kimya, bilgisayar animasyonlarının yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biridir. Kimya biliminde incelenen birçok konu gözle görülemeyecek kadar küçük olan molekül ve atomları içermektedir. İşte bu tür incelemeye söz konusu olan atom ve molekül yapılarını bilgisayar animasyonları aracılığıyla oluşturulması kolay, aynı zamanda da etkileyicidir. Bunun yanında kimyagerler basit moleküler yapıları oluşturmakta plastik kürelerden yararlanarak molekülleri oluştursalar da, yüzlerce atomdan meydana gelen molekülleri oluşturmak oldukça zor olmaktadır.

Milli Savunma: Savunma amacıyla sahip olunan birçok aracın kullanımını; bu araçları direkt kullanmadan da yapabilmek, öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Uçuş simülasyonlarında olduğu gibi, yurt savunmasında kullanılacak araçları simülatörler sayesinde kullanmak, herhangi bir kazaya sebebiyet verilmeyeceği ve çok daha ucuz olacağı için tercih edilmektedir. Bunun yanında, ordunun gerçekleştirdiği operasyonlar, savunma ve benzeri taktikler de bilgisayar animasyonları ile daha anlaşılabilir hale geliyor. Operasyon bölgesinin coğrafi konumunun, animasyonlar sayesinde ortaya çıkartılarak, verilecek karar ve oluşturulacak stratejilerde başarı sağlanabilmektedir.

Mimarlık : Bilgisayar animasyonlarından yararlanılan ve son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hale gelen bir diğer kulanım alanıdır. Mimarlık çalışmalarında iç dekorasyon olsun, çevre düzenlemesi olsun, yapılacak mimari çalışma olsun önceden bilgisayarlar tarafından canlandırılabilir ve daha plan aşamasında iken bu düzenlemeler gerçekçi bir şekilde izlenebilir, mimari yapı içerisinde önceden dolaşma şansı elde edilebilir.

Multimedya: Multimedya, bilgisayar animasyonlarının en çok kullanıldığı alanlardan birisidir. Bilgisayar animasyonları, özellikle sunum oluşturulması işlemlerinde çok yoğun bir şekilde kullanıl- maktadır. Kullanılan bilgisayar animasyonları sayesinde, uygulamalar çok daha canlı ve etkileyici olmaktadır.

Mühendislik: CAD, eskiden beri mühendislerin en büyük yardımcısı olmuştur. Animasyonlar sayesinde artık tasarlanan ve geliştirilen her türlü araç ya da parça canlandırılabiliyor. Özellikle otomotiv ve uçak sanayinde çok yoğun bir şekilde animasyonlardan faydalanılmakta, tasarlanan her türlü hareketli parça, animasyonlar sayesinde incelenebilmektedir.

Reklam Sektörü: Reklam sektöründe bilgisayarlar, son yıllarda en çok kullanılan araçların başında gelmektedir. Bilgisayarın reklam sektöründe kullanılmasıyla, reklamların etkinliği ve akılda kalıcılığı artırılırken, her türlü reklam fırsatı kullanılabilir hale gelmiştir. Günümüzde, reklam filmlerinde sıkça gördüğü- müz, cansız eşyaların insan gibi hareket etmesi işlemi de, animasyonlardan faydalanılarak ya- pılmaktadır. (Meselâ, dans eden bulaşık deterjanları vb.)

Sağlık: Takdir edersiniz ki, bir doktorun; insanın vücudunda özgürce dolaşıp, istediği bölgeyi istediği şekilde görebilmesi tıp açısından çok önemli bir gelişmedir. Meselâ, birçok gizeme sahip olan insan beynini incelemek ve katmanları arasında dolaşabilmek bilim adamlarına ve doktorlara yeni ufuklar açabilmektedir. MRI (Magnetic Resinonce Imaging) yöntemiyle taranan insan vücudunun bir bölümünden, o kişiye ait bilgisayar modelleri oluşturulabilmekte ve anormallikler kolay bir şekilde belirlenebilmektedir. Böylece, bu alanda yetişen doktorlar, insan vücudunu çok yakından tanıma şansı bulabilmektedirler.

Sinema: Bilgisayar animasyonları; gerçekleştirilmesi oldukça pahalı ve zor olan birçok film sahnesinde özel efektler yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Abyss, Terminatör 2, Jumanji ve Jurrassic Park gibi filmlerdeki özel sahnelerde bilgisayar efektleri kullanılmıştır.

Televizyon: Bilgisayar animasyonlarına sıkça rastladığımız bir başka uygulama alanı ise TV’lerdir. TV’lerdeki programların jeneriklerinden, sanal stüdyoların gerçekleştirilmesine kadar birçok alanda bilgisayar animasyonları kullanılmaktadır.

Uçuş Simülasyonları: Bir uçağı, tecrübesiz bir pilotun ilk aşamada kullanması hem tehlikeli, hem de oldukça zordur. Animatörler tarafından hazırlanan gerçeğine uygun şehir ve hava alanları gibi ortamlar sayesinde pilotlar, güvenli ve maliyet açısından ucuz olan bir yöntemle uçuş kabiliyetlerini geliştirebilmektedir. Uçuş simülasyonlarında uçakların, hava şartlarının ve diğer tüm şartların istenildiği şekilde belirlenmesi ve değiştirilmesi animasyonu hazırlayan kişiye kalmaktadır.

Uzay Çalışmaları: Uzay çalışmaları konusunda bilgisayar animasyonlarının ne derece etkili olduğunu her geçen gün görmekteyiz. En son, Mars gezegenini inceleyen PathFinder adlı uzay aracının çalışma sistemi ve yaptığı çalışmalar, kamuoyuna bilgisayar animasyonları ile tanıtıldı. Ayrıca bu araç ve gereçlerin yapılmasında da bilgisayar animasyonlarından faydalanılmaktadır.

Video: Bilgisayar animasyonları bir hikâyenin tamamıyla canlandırılıp sunulması amacıyla da kullanılıyor. Bu teknikle oluşturulan birçok video filmi de mevcuttur. Walt Disney ve bazı firmaların hazırladığı videolar, bu konudaki en iyi örneklerdendir.

Yazının Devamı