Bilgisayar Sektörü ve Eğitim

Ülkemizde bilişim ve iletişim alanında verilen eğitim, çok büyük önem taşıyor. Bu alanlar başta olmak üzere, neredeyse günden güne değişen, gelişen teknolojiyi yakından takip edebilmek çok önemli. Bilişim ve iletişim eğitimi verilirken eğer teknoloji yakından takip edilemiyorsa, öğrenciler en yeni ve en yaygın programlar ve uygulamalar üzerinde bile kendilerini geliştirme şansına sahip değillerse, başarılı sonuçlar almak çok zor. Ülkemizin önündeki en önemli fırsatlardan birisi de bilişim fırsatı. Özellikle yazılım alanında ülkemizin neden bir Hindistan, Pakistan ya da Macaristan kadar olamadığı sorusunun cevabı eğitimde aranmalıdır. Değişen şartlar zamanında farkedilip ona göre hareket edilseydi, belki de yazılım alanında bölgemizin en gelişmiş ülkesi olabilirdik. Yine de fırsat kaçmış değil. Meslek liselerinden üniversitelerimizin bilgisayar eğitimi veren bölümlerine kadar, kaliteli, teknolojiyi takip edebilen gerçekçi bir yaklaşımla eğitim verilmelidir. Buna hemen geçilemezse de, en azından pilot bölgelerde, pilot okullarda bunun için çalışılmalı ve en kısa zamanda her alanda bilgi yığınlarını ezberletici değil, bilgiyi öğretici eğitim modellerine geçilmelidir. Bu konuda sektörün önde gelen kuruluşları da yaz okulları açmalı, neticede kendi program ve uygulamalarını anlatacak olsalar dahi, öğrencilerin bir şekilde bilgisayar dünyasındaki gelişmeleri tanımalarına yardımcı olunmalıdır. Microsoft Türkiye, bu konuda önemli bir adım atarak bir yaz okulu projesini İstanbul’daki merkez binasında uygulamaya koydu. Türkiye’de, bilgisayar bölümü bulunan üniversitelere çağrı yapılarak her üniversiteden ikişer öğrenci çağrıldı. Bu öğrenciler, Microsoft Türkiye’nin İstanbul Balmum- cu’daki merkezinde halen kullanılmakta olan Microsoft ürünleri hakkında teknik eğitime alındılar. Bu eğitim aynı zamanda staj yerine de geçecek. Bir taşla kaç kuş! Program başlangıcında öğrencilere sorulan “Şu anda nerede olmak istediniz, deniz kıyısında mı, yoksa burada mı?” sorusuna büyük çoğunluk “burada olmaktan memnunum” şeklinde cevap vermiş. Bu cevabın gösterdiği gibi, öğrenciler kendilerine düşen fedakârlığı yerine getirmeye dünden razı. Sunulacak eğitim imkânlarını değerlendirmek için yazın en sıcak günlerini bile kursta geçirmeyi tercih ediyorlar. Eğer ülkemizin önüne çıkan bilişim fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğinden bahsedi- yorsak söylediklerimizi icraatlarımızla da desteklemeliyiz. Son söz: Gençliğe yatırım yapan kazanıyor.

—İbrahim Özdemir