Eğitim Serisine Devam

Bir süredir ara vermiş olduğumuz "eğitim serisi" kitapçıklarını
yayınlamaya devam ediyoruz.

Sürekli okuyucularımız hatırlayacaklardır. Geçen yıl, her ay dergi ile beraber “Eğitim Serisi” adı altında kitapçıklar veriyorduk. Bu seri içerisinde DOS, Windows, Novell Netware, C, MS Office programları ve virüsler hakkında toplam 13 adet kitabı okuyucularımıza ücretsiz olarak dağıttık. Bu kitaplar o zaman gerçekten büyük ilgi görmüştü. Bu ilginin büyüklüğünü okuyucularımızdan gelen eski sayı isteklerinden ve fuarlardaki eski sayı setlerine olan talepten anlamak hâlâ mümkün. Hatta bu kitaplar eğitim veren çeşitli kuruluşlar tarafından birkaç defa bizden talep edildi. Bu gibi taleplere memnuniyetle olumlu cevap verdik ve bu seriye ait kitaplar bilgisayar eğitiminde kullanıldı. Geçen Eylül ayında CD-ROM vermeğe başladığımız zaman bu eğitim serisine ara verdik. Lafı hiç dolandırmadan açık konuşmak lazım; bu kararın arkasındaki faktör mali sebeplerdi. Netice olarak birini diğerine tercih etmek durumundaydık ve CD’ye olan talep daha yoğundu.

CD’leri hazırlarken de eğitim konusunu ön planda tutmaya çalıştık. Hepinizin bildiği gibi ilk sayıdan itibaren hiçbir zaman sadece shareware veya mp3 deposu olan CD’ler vermedik. Herşeyden önce, 1997 yazında hiç acele etmeden üç ay süren bir hazırlık yaparak gerekli altyapıyı oluşturduk. Sonuçta kaliteli ve orijinal bir multimedya ürününün temellerini attık. Bir yıl boyunca verdiğimiz CD’lerin hepsi titiz ve zahmetli çalışmaların sonunda hazırlandı. Meydana getirdiğimiz eserin benzerleri yapılmaya çalışıldı; bir çok köşelerimiz diğer ekipler tarafından örnek alındı. Ancak CD’nin eğitici özelliği bu çalışmayı hep orijinal kıldı. Uygulama köşemizde anlatılan dersler, her zaman eğitime verdiğimiz önemin bir nişanesi oldu.

Herşeye rağmen kitapların yerini doldurmak kolay değil. Zaman içerisinde meydana gelen olumlu gelişmeler sonucunda gördük ki, CD’lerin yanında eğitim serisi kitaplarına yeniden başlamamız, hiç değilse zaman zaman vermemiz mümkün.

Bu çerçevede, ustamız Hakkı Öcal ile de görüştük ve kendisi büyük memnuniyetle bu projenin lokomotifi olma teklifimizi kabul etti. Bu çalışmanın ilk meyvesi “Windows 98’e Geçiş” kitapçığı. Windows 4.1 diye de adlandırabileceğimiz bu son versiyon, Windows 3.1’den Windows 95’e (nam-ı diğer Windows 4.0) geçiş kadar radikal değişiklikler içermese de satış rakamları milyonlarca insanın hızla bu versiyona terfi etmekte olduğunu gösteriyor.

Bu ayki “Windows 98’e Geçiş” kitapçığı, işletim sistemini Windows 98’e terfi ettirmeyi planlayanlar için. Ama bu geçişi yapmış olup da, çeşitli problemler yaşayanlar veya sisteminden memnun olanların da bu kitaptan edineceği bilgiler çok.

Bu Ayın Yıldızları

Internet Hikâyesi. BYTE TeknoLab yöneticimiz ve Webmaster’ımız Murat Yıldız, hazırladığı kapak konusunda Internet’in geçmişini, bugününü ve geleceğini ele alıyor. Internet teknolojileri, Web yayıncılığı, elektronik ticaret, Internet II ve Internet üzerinde kanuni meseleler ele aldığı konulardan bazıları.

Daha geniş ürün incelemeleri. Hatırlarsanız geçen ay BYTE TeknoLab tarafından hazırlanan ‹nceleme sayfalarımızın formatını değiştirmiş ve sayısını arttırmıştık. Bu konuda aldığımız çok olumlu tepkiler üzerine bu ay sayfalarımızı daha da arttırarak toplam 15 sayfaya çıkardık. Daha önce de söylediğimiz gibi maksadımız okuyucularımızın satınalma kararlarında kendilerine en iyi şekilde yardımcı olmak.

2000 Yılı. Yine, yine, yine. Son bir-iki senedir 2000 Yılı problemi hakkında pek çok yazı yayınladık. Ama bunları yeterli görmüyoruz ve bu konu üzerinde ısrarla durmaya devam edeceğiz. Maalesef hâlâ birçokları meseleyi kendi PC’lerinde olabilecek birkaç ufak tefek aksilik olarak görüp, bir takım programlarla hatta yamalarla bunun giderilebileceğini zannediyor; hatta buldukları çözümleri (!) başkalarıyla paylaşıyorlar. Felâket tellallığı yapmıyoruz; ama durumun gerçekten ciddiye alınması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Sayın Aydın Ergil’in “A’dan Z’ye 2000 Yılı Problemi” isimli araştırmasını okumanızı hararetle tavsiye ederiz.

Önümüzdeki ay tekrar buluşmak dileğiyle...

Ahmet Cüneyt Üçışık